gemiusAudience
gemiusAudience
Home > Data Centar > Posjete

Napomena. Od rezultata za ožujak 2015., real user podaci uključuju korisnike s desktop uređaja te mobilnih uređaja, uz izračun preklapanja između ove dvije platforme. Rezultati ne uključuju korisnike mobilnih aplikacija. Gemius planira u narednim mjesecima implementirati izračun real usera i za korisnike mobilnih aplikacija.