gemiusAudience
gemiusAudience
Home > Pregled Istraživanja > Definicije Indikatora

Definicija indikatora

 

Zahvaljujući gemiusAudience indikatorima i metrikama, proces medijskog planiranja je postao mnogo jednostavniji. Ispod su predstavljene definicije ključnih pojmova direktno povezanih sa mjerenjem Internet publike. Također postoje definicije metrika koje mogu biti generirane putem gemiusExplorer aplikacije.

 

 

Osnovne definicije korištene u grafovima i tablicama

 

Posjetitelji (stvarni korisnici)

 

Broj individualnih osoba koje su napravle barem jedan prikaz (page view) na mjerenoj Internet stranici (ili grupi Internet stranica) u datom vremenskom periodu. Ovaj broj predstavlja doseg Internet stranice i prikazuje stvarni broj ljudi, ne računala ili cookie-a, koji su posjetili Internet stranicu. Ovakvim načinom moguće je utvrditi socio-demografski profil ovih ljudi u istraživanju.

 

Doseg

 

Postotak posjetitelja (stvarnih korisnika) koji su napravili barem jedan prikaz (page view) na mjerenoj Internet stranici u datom vremenskom periodu u omjeru na ukupan broj Internet korisnika u datom vremenskom periodu.

 

Prikaz (page view)

 

Broj prikaza stranica (www dokumenata) date Internet stranice u Internet pregledniku korisnika. Kada Internet korisnik posjeti Internet stranicu on generira prikaz. Taj prikaz je zabilježen kroz specijalne skripte za praćenje koje su postavljene u kod te internetske stranice.


GemiusAudience istraživanje omogućava zbrajanje svih iznad spomenutih indikatora kako bi se dobio profil neke targetirane grupe (npr. žene sa višom edukacijom ili korisnici između 15 - 24 god.).

 

 

Druge definicije korištene u gemiusAudience istraživanju Pokaži/Sakrij